Codul de conduită pentru jucători

Obligații în timpul jocului:

Jucătorul trebuie:

 1. Să depună toate eforturile necesare pentru a-și dezvolta propriile abilitați de joc, cu referire la aptitudini, tehnică, tactici și rezistență.
 2. Să ofere ce are mai bun pentru a realiza o performanță cât mai bună, chiar dacă echipa sa se găsește la momentul respectiv într-un punct în care a ajuns la rezultatul dorit.
 3. Să se asigure că echipamentul purtat în timpul meciului este cel corect.
 4. Să ofere un exemplu pozitiv, în special, jucătorilor mai tineri, dar și suporterilor.
 5. Să evite jocurile de noroc, în orice formă, sau trișarea, pentru a nu irosi timpul.
 6. Să aibă cele mai bune intenții față de joc, aceasta incluzând exprimarea unei opinii față de joc sau orice altă opinie ce i-ar putea implica pe participanții la joc.
 7. Să folosească un limbaj adecvat.

Obligațiile jucătorului față de echipă

Jucătorul trebuie să-și recunoască angajamentul față de echipă:

 1. Să fie de încredere în ceea ce privește prezența la antrenamente și meciuri.
 2. Să anunțe în timp util absențele inevitabile de la antrenamente și meciuri.
 3. Să fie atent în timpul antrenamentelor și a meciurilor.
 4. Să reziste oricăror influențe care pot sau care ar putea fi percepute ca putând, ridica dubii cu privire la angajamentul său față de victoria echipei.
 5. Să facă toate eforturile, în concordanță cu conceptul de Fair-Play și cu Regulamentul de joc, pentru a-și ajuta echipa să câștige.

Respectarea regulamentului de joc și normelor competiționale

Jucătorul trebuie:

 1. Să cunoască și să respecte Regulamentul, regulile și spiritul jocului și regulile competiției.
 2. Să accepte succesul și eșecul, victoria și înfrângerea, în mod egal.
 3. Să reziste oricăror tentații de a folosi substanțe sau tehnici interzise.

Vizitați această pagină pentru a afla mai multe informații despre REGULAMENTUL DE JOC: http://www.thefa.com/~/media/Files/PDF/the-fa-2013-14/fa-rules-2013-14/laws-of-the-game-2013-14.ashx.

Respectul față de adversari

Jucătorul trebuie:

 1. Să trateze adversarii cu respectul cuvenit tot timpul, indiferent de rezultatul meciului. Acest lucru trebuie realizat prin susținerea și promovarea conceptului de fair-play.
 2. Să protejeze integritatea fizică a adversarilor, să evite violența și jocul dur și să ajute adversarii accidentați.

Respectul față de oficialii de joc

Jucătorul trebuie:

 1. Să accepte decizia Oficialului de joc, fără proteste.
 2. Să evite exprimările sau acțiunile care ar putea induce în eroare un oficial al meciului.
 3. Să arate respectul cuvenit față de Oficialii de joc.

Respectul față de oficialii echipei

Jucătorul trebuie:

 1. Să respecte instrucțiunile antrenorului și ale staff-ului tehnic, atâta vreme cât acestea nu contravin spiritului prezentului Cod.
 2. Să arate respectul cuvenit față de oficialii echipei adverse.

Codul de conduită pentru antrenori

 1. Antrenorii trebuie să respecte drepturile, demnitatea și valoarea fiecărei persoane și să le trateze în mod egal, în contextul acestui sport.
 2. Antrenorii trebuie să plaseze bunăstarea și siguranța fiecărui jucător peste toate celelalte considerente, inclusiv dezvoltarea performanței.
 3. Antrenorii trebuie să respecte toate regulile impuse de către organele de conducere.
 4. Antrenorii trebuie să dezvolte o relație de lucru adecvată cu fiecare jucător în parte, bazată pe încredere și respect reciproc.
 5. Antrenorii nu trebuie să exercite influențe nejustificate în scopul de a obține beneficii personale sau recompense.
 6. Antrenorii trebuie să îi încurajeze și să îi ghideze pe jucători pentru ca aceștia să își asume răspunderea pentru comportamentul și performanțele lor.
 7. Antrenorii trebuie să se asigure că activitățile pe care le dirijează sau le susțin sunt potrivite pentru vârsta, nivelul de maturitate, experiența și abilitatea jucătorilor.
 8. Antrenorii trebuie, încă de la început, să le clarifice jucătorilor (și unde este cazul, părinților) ce se așteaptă de la ei dar și ce trebuie ei, ca jucători, să aștepte din partea antrenorului.
 9. Antrenorii trebuie să colaboreze pe deplin cu alți specialiști (ex. alți antrenori, oficiali, specialiști în sport, doctori, fizioterapeuți) în bunul interes al jucătorului.
 10. Antrenorii trebuie să promoveze întotdeauna aspectele pozitive ale sportului (ex: fairplay-ul) și să nu aprobe încălcarea regulamentului de joc, comportamentul contrar spiritului regulamentului de joc sau contrar altor reguli și reglementări relevante, sau folosirea substanțelor sau tacticilor interzise.
 11. Antrenorii nu trebuie niciodată să folosească sau să tolereze limbajul nepotrivit și trebuie să afișeze, în mod consistent, standarde înalte de comportament și înfățișare. Antrenorii nu trebuie să consume alcool sau să fumeze înainte sau în timpul sesiunii de antrenament.
 12. Antrenorii trebuie să conducă sesiunea de antrenament la cel mai înalt standard și la nivelul maxim de care sunt capabili. Toate sesiunile trebuie să fie conduse într-un mod care să fie cât se poate de distractiv, agreabil și benefic.
 13. Antrenorii ar trebui să ajungă la sesiunea de antrenament cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea acestuia. Când este posibil, trebuie să plănuiască sesiunea de antrenament înainte de întâlnirea cu grupul.
 14. Antrenorii trebuie să se asigure că toate echipamentele sunt curate și se află în stare bună de funcționare, inclusiv trusa de prim ajutor.
 15. Antrenorii trebuie să facă o prezentare la începutul fiecărei sesiuni, în care să se prezinte pe ei și sesiunea pe care o vor conduce. Trebuie să țină o ședință la finalul sesiunii prin care să afle ce au învățat jucătorii în timpul sesiunii. Trebuie să se asigure că elevii părăsesc sesiunea de antrenament într-o manieră corespunzătoare și în siguranță, preluând semnătura acestora atunci când este cazul.

Codul de conduită pentru oficialii echipei

Obligații față de joc

Oficialii echipei trebuie:

 1. Să dea un exemplu pozitiv altora, în mod special jucătorilor tineri și suporterilor.
 2. Să promoveze și să își dezvolte echipa luând în considerare interesul jucătorilor, suporterii și reputația sportului la nivel național.
 3. Să împărtășească experiența și cunoștințele când este invitat să facă acest lucru, considerând interesele organizației care a făcut această invitație, nu propriile interese.
 4. Să evite toate formele de tactici nesportive și înșelăciune.
 5. Să arate respectul cuvenit Oficialilor de Joc și altor persoane implicate în meci.
 6. Să respecte regulamentul de joc.
 7. Să respecte întotdeauna cele mai bune interese ale jocului, inclusiv în situațiile când își exprimă opinia privind jocul și orice aspecte particulare ale acestuia, inclusiv despre alte persoane implicate în joc.
 8. Să nu folosească și să nu tolereze limbajul nepotrivit.

Obligații față de echipă

Oficialii echipei trebuie:

 1. Să depună toate eforturile pentru a dezvolta nivelul sportiv, tehnic și tactic ale clubului/echipei și să obțină cele mai bune rezultate de la echipă, făcând uz de toate mijloacele permise.
 2. Să acorde prioritate intereselor echipei, nu intereselor individuale.
 3. Să reziste influențelor ilegale sau nesportive, inclusiv substanțe și tehnici interzise.
 4. Să promoveze principiile etice.
 5. Să respecte interesele jucătorilor, antrenorilor și a altor oficiali, atât în cadrul propriului club/echipă cât și ai altor cluburi.

Respect față de Regulamentul de Joc și față de regulile competiției

Oficialii echipei trebuie:

 1. Să cunoască și să respecte Regulamentul, regulile și spiritul jocului, și regulile competiției.
 2. Să accepte succesul și eșecul, victoria și înfrângerea, în mod egal.
 3. Să reziste oricărei tentații de a folosi sau de a promova orice substanțe sau tehnici interzise.
 4. Să rămână înafara suprafeței de joc și în spatele zonei stabilite.
 5. Să aplaude efortul și jocul bun, precum și succesul.

Respect față de Oficialii de Joc

Oficialii echipei trebuie:

 1. Să accepte deciziile Oficialilor de Joc, fără să protesteze.
 2. Să evite exprimări sau acțiuni care ar putea să inducă în eroare Oficialii de Joc.
 3. Să arate respectul cuvenit față de Oficialii de Joc.

Codul de conduită pentru suporteri și părinți

Părinții și suporterii jucătorilor au responsabilitatea:

 1. Să-și încurajeze propriul copil și pe alți participanți la fotbal să respecte regulile și, în general, să sublinieze sportivitatea mai presus de victorie.
 2. Să le explice copiilor codul de conduită al jucătorilor și să-i încurajeze să-l urmeze.
 3. Să-și încurajeze copilul să joace corect și la nivelul maxim de care este capabil(ă) și să îi ofere laude și încurajări atunci când acționează conform acestor instrucțiuni, indiferent de rezultatul eforturilor depuse de copil.
 4. Să-și încurajeze copilul pentru ca acesta să-și respecte coechipierii, antrenorii, managerul echipei, arbitrii și adversarii.
 5. Să-și îndemne copilul să se abțină de la practicarea jocului periculos în timpul meciurilor și antrenamentelor.
 6. Încurajarea copiilor este bine venită, dar trebuie evitate criticile aduse acestora atunci când greșesc – greșelile fac parte din procesul de învățare. Aplaudați efortul individual și cel de echipă, jocul bun și succesul.
 7. Să respecte terenul de joc și să nu strige de pe margine sau din aproprierea porții.
 8. Să arate respectul cuvenit Oficialilor de Joc și să accepte deciziile Oficialului de Joc, fără a protesta.
 9. Să se abțină de la criticarea antrenorilor, arbitrilor sau adversarilor în timpul meciurilor și în prezența propriilor copii sau a altor copii. Critica constructivă, atunci când este considerată necesară, trebuie adresată antrenorului, în particular.
 10. Să nu aibă și să nu tolereze un comportament jignitor.
 11. Atunci când este posibil, să ajute la îndeplinirea unor sarcini, dacă ajutorul este solicitat de către antrenori sau de către manageri(oferirea gustărilor la pauză, etc.).
 12. Să asigure prezența la meciuri și la antrenamente, iar dacă absențele nu pot fi evitate, să anunțe în timp util antrenorii sau managerul.
 13. Să completeze și să actualizeze (dacă este necesar) fișa cu informații medicale a jucătorului.
Vino alaturi de noi pentru o sesiune de formare gratuită!